Zašto ne koristimo palmino ulje: iz ljubavi prema okolišu

Zašto ne koristimo palmino ulje: iz ljubavi prema okolišu

Palmino ulje – najjeftinije, biljno ulje na tržištu – sakriveno je u mnogim proizvodima, ali ne i u našim! Zašto palmino ulje ne dolazi u obzir?

Icon

Palmino ulje – najjeftinije, biljno ulje na tržištu – sakriveno je u mnogim proizvodima, ali ne i u našim! Zašto palmino ulje ne dolazi u obzir?

Niti jedno drugo ulje se ne proizvodi u tolikim količinama kao što je to slučaj kod palminog ulja. 64,5 milijuna tona proizvedeno je u svijetu 2016/17. Ta se količina udvostručila od 2002/03. Kako se udvostručuje količina? Jednostavno: udvostručuje se površina na kojoj se uzgaja palma. Veoma je praktično da se palme uzgajaju u područjima gdje ima mnogo jeftine radne snage i gdje ljudska prava i zaštita okoliša nisu prioritet. Otimanje zemlje, dječji rad i ropski radni uvjeti nisu rijetkost na velikim plantažama. Amnesty International optužuje proizvođače kozmetike za nabavljanje sirovina na plantažama gdje se krše ljudska prava a među njima su i poznati koncerni kao Nesté, Proctor & Gamble i Unilever. Dnevne nadnice od €1,41, direktni kontakt s otrovnim herbicidima i rad djece od 8-14 godina i to dijelom na veoma opasnim poslovima, samo su neke od točaka optužnice Amnesty International-a.

Činjenice

  • 64,5 milijuna tona palminog ulja proizvedeno je u svijetu 2016/17
  • dvostruko više nego 2002/03
  • Indonezija i Malezija proizvode ¾ svjetske proizvodnje palminog ulja
  • Indonezija je uništila već polovicu površine prašuma zbog plantaža palmi
  • palminim uljem se trguje kao jeftinom alternativom fosilnim gorivima
  • 90% svjetske proizvodnje palminog ulja namijenjeno je europskom tržištu (zbog promidžbe korištenja kao dizelsko gorivo u poljoprivredi)

Zelena nafta? Uopće ne!

Poticaje korištenja organskog ili Bio-dizela nije rješenje jer jedan hektar prašume prerađuje 300 tona ugljičnog monoksida a jedan hektar plantaže palmi samo 40 tona. Zaštita prašuma je bolji način da zaštitimo klimu.

U kozmetici se palmino ulje koristi samo kao jeftino punilo. Ne donosi nikakvu posebnu korist u njezi kože. I u prehrambenim namirnicama je palmino ulje samo jedan način za povećanje cijene. Postoje mnoge zdravije alternative.

Obratite pažnju na popis sastojaka, pokušajte izbjegavati palmino ulje i češće jedite biljnu hranu (ili najbolje uvijek). Za naš okoliš i našu klimu!

Preporučujemo