Zašto ne koristimo palmino ulje: iz ljubavi prema okolišu

Zašto ne koristimo palmino ulje: iz ljubavi prema okolišu

Palmino ulje – najjeftinije, biljno ulje na tržištu – sakriveno je u mnogim proizvodima, ali ne i u našim! Zašto palmino ulje ne dolazi u obzir?

Icon

Palmino ulje – najjeftinije, biljno ulje na tržištu – sakriveno je u mnogim proizvodima, ali ne i u našim! Zašto palmino ulje ne dolazi u obzir?

Niti jedno drugo ulje se ne proizvodi u tolikim količinama kao što je to slučaj kod palminog ulja. 64,5 milijuna tona proizvedeno je u svijetu 2016/17. Ta se količina udvostručila od 2002/03. Kako se udvostručuje količina? Jednostavno: udvostručuje se površina na kojoj se uzgaja palma. Veoma je praktično da se palme uzgajaju u područjima gdje ima mnogo jeftine radne snage i  gdje ljudska prava i zaštita okoliša nisu prioritet. Otimanje zemlje, dječji rad i ropski radni uvjeti nisu rijetkost na velikim plantažama. Amnesty International optužuje proizvođače kozmetike za nabavljanje sirovina na plantažama gdje se krše ljudska prava a među njima su i poznati koncerni kao Nesté, Proctor & Gamble i Unilever. Dnevne nadnice od €1,41, direktni kontakt s otrovnim herbicidima i rad djece od 8-14 godina i to dijelom na veoma opasnim poslovima, samo su neke od točaka optužnice Amnesty International-a.

Činjenice

  • 64,5 milijuna tona palminog ulja proizvedeno je u svijetu 2016/17
  • dvostruko više nego 2002/03
  • Indonezija i Malezija proizvode ¾ svjetske proizvodnje palminog ulja
  • Indonezija je uništila već polovicu površine prašuma zbog plantaža palmi
  • palminim uljem se trguje kao jeftinom alternativom fosilnim gorivima
  • 90% svjetske proizvodnje palminog ulja namijenjeno je europskom tržištu (zbog promidžbe korištenja kao dizelsko gorivo u poljoprivredi)

Zelena nafta? Uopće ne!

Poticaje korištenja organskog ili Bio-dizela nije rješenje jer jedan hektar prašume prerađuje 300 tona ugljičnog monoksida a jedan hektar plantaže palmi samo 40 tona. Zaštita prašuma je bolji način da zaštitimo klimu.

Palmin otpad se koristi kao hrana za životinje na farmama za masovnu proizvodnju. Veganska prehrana također pridonosi zaštiti klime jer je, prema podacima Worldwatch.org masovna stočarska proizvodnja odgovorna za 51% ispuštenog CO2.

U kozmetici se palmino ulje koristi samo kao jeftino punilo. Ne donosi nikakvu posebnu korist u njezi kože. I u prehrambenim namirnicama je palmino ulje samo jedan način za povećanje cijene. Postoje mnoge zdravije alternative.

 Obratite pažnju na popis sastojaka, pokušajte izbjegavati palmino ulje i češće jedite biljnu hranu (ili najbolje uvijek). Za naš okoliš i našu klimu!

Preporučujemo