OUP

Općenito

Tvrtka niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Mail: hrvatska@pureskinfood.net (u daljnjem tekstu "Izvršitelj naloga" ili "niceshops GmbH") je specijalizirana za uređenje internetskih trgovina i logističku obradu u području e-trgovine u različitim proizvodnim segmentima.

Ovi se Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „OUP“) odnose na trgovinu putem webshopa na stranici: www.pureskinfood.hr.

Kod kupaca se radi u pravilu o potrošačima u smislu članka 1. stavak 1. točka 2. i članka 1. stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača, ali i o poduzećima u smislu članka 1. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti potrošača.

U svrhu lakše čitljivosti ne vrši se razlika prema spolu. To se radi bez ikakve namjere diskriminacije. Svi se spolovi tretiraju jednako.

Prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja

Kupac razumije ove Opće uvjete poslovanja i pristaje na njih tako što prihvaća ove OUP.

Svi poslovni odnosi između izvršitelja naloga i kupca podliježu ovim Općim uvjetima poslovanja i odredbama važećim u trenutku zaključenja posla. Ovi Opći uvjeti poslovanja zamjenjuju moguće OUP kupca.

Klauzula o odbijanju

Ne priznaje se uključivanje Općih uvjeta poslovanja ili ugovornih uvjeta od strane kupca, koji odstupaju od ovih UOP, osim, ukoliko su izrijekom priznati od strane niceshops GmbH.

Sklapanje ugovora

Pritiskom na gumb "Naruči uz obvezu plaćanja" kupac daje obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora s izvršiteljem naloga. Izvršitelj naloga nije dužan prihvatiti ovu ponudu. Prije konačne predaje narudžbe kupac može još jednom provjeriti ima li pogrešaka i ispraviti ih ako je potrebno.

Izvršitelj naloga kupcu potvrđuje primitak ponude putem elektronske pošte na adresu koju je naveo kupac ("Potvrda narudžbe"). Ovaj e-mail ne predstavlja prihvaćanje ponude od strane izvršitelja naloga. Izvršitelj naloga može prihvatiti ponude potvrdom o primitku ponude u sljedećem e-mailu ("Potvrda narudžbe") ili slanjem naručene robe. Kupac je vezan za svoje upite tri dana.

Kako bi elektroničkim putem mogli dobiti usluge i robu od izvršitelja naloga, kupci se moraju registrirati u online-trgovini. Kupac je dužan pružiti istinite i potpune podatke tijekom poslovnog odnosa i stalno ažurirati svoje podatke. Sa svojim podacima mora postupati povjerljivo i zaštititi ih od neovlaštenog pristupa. Ako kupac posumnja na zlouporabu od treće strane, mora odmah obavijestiti izvršitelja naloga.

Kupac ne smije koristiti radnje koje bi mogle ugroziti ili narušiti tehničku dostupnost internetske trgovine (uključujući cyber-napade). Takvo ponašanje podliježe pravnom progonu.

Pohranjivanje teksta ugovora

Tekst ugovora, tj. podaci kupca o postupku narudžbe pohranjuju se kod niceshops GmbH i kupac ih može pregledati pod linkom "Moj račun" odnosno "Moje narudžbe". Neovisno o tome niceshops GmbH šalje potvrdu narudžbe i ove OUP na e-mail adresu koju je naveo kupac.

Pravo na odustajanje/opoziv

Ovo pravo na odustajanje odnosi se samo na potrošače.

Kupac može bez obrazloženja u roku od 14 dana opozvati ugovor o prodaji sklopljen na daljinu. Informacije o povratu možete pronaći ovdje: https://www.pureskinfood.hr/info/povrat-posiljke
Uz ovaj rok odobravamo Vam i produženo pravo na opoziv od 16 dana.

Pravo na opoziv

Kao potrošač, kupac ima pravo na opoziv ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Zakonski rok opoziva je 14 dana od dana kada ste Vi ili od Vas imenovana treća strana, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu. Nadalje, izvršitelj naloga daje uz ovaj rok i produženo pravo na opoziv od 16 dana. Kupac tako ima 30 dana za opoziv ugovora.

Kako bi ostvario pravo opoziva, kupac mora obavijestiti izvršitelja naloga o svojoj namjeri o opozivu ugovora jasnom izjavom (na primjer putem dopisa poslanog poštom, putem telefona ili e-mailom).

Kupac za to može koristiti ogledni obrazac za opoziv, ali to nije nužno potrebno. Kako bi se ispoštovao rok za opoziv, dovoljno je da kupac pošalje obavijest o izvršenju prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.

Pravo na opoziv ne odnosi se na sljedeće ugovore:

Potrošač nema pravo na opoziv ugovora u slučaju ugovora na daljinu ili ugovora izvan poslovnica koji se odnose na

 • Usluge ako je niceshops GmbH pružila uslugu u cijelosti. Međutim, samo ako je niceshops GmbH počelo ispunjavati ugovor prije kraja razdoblja za opoziv prema § 11 FAGG zbog Vašeg izričitog zahtjeva (§ 10 FAGG), a uz to
  • ste prije početka pružanja usluga potvrdili da gubite pravo na opoziv nakon potpunog ispunjenja ugovora, ili
  • ste izričito pozvali niceshops GmbH da provedu popravak
 • Robe ili usluge čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu na koje niceshops GmbH nema utjecaja i koje se mogu pojaviti unutar razdoblja za opoziv,
 • Roba koja je izrađena prema specifikacijama kupca ili je jasno prilagođena osobnim potrebama,
 • Roba koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe uskoro prekoračen (npr. kvarljiva hrana),
 • Roba koja se isporučuje zapečaćena i nije prikladna za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ako joj je pečat uklonjen nakon isporuke (npr. proizvodi za higijenu ili njegu),
 • Roba koja je zbog svoje prirode bila neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke,
 • Alkoholna pića čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja ugovora, ali koja se ne mogu isporučiti prije 30 dana od sklapanja ugovora, a čija trenutna vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu nad kojima {company_name } nema utjecaja,
 • Zvučne ili video snimke ili računalni softver isporučeni u zapečaćenom pakiranju ako su otpečaćeni nakon isporuke,
 • Novine i časopisi, osim ugovora o pretplati za dostavu takvih publikacija,
 • Usluge u području smještaja osim stambenog, prijevoza robe, iznajmljivanja motornih vozila i dostave hrane i pića te usluge koje se pružaju u vezi sa slobodnim aktivnostima, u svakom slučaju kada je ugovorom ugovoreno određeno vrijeme ili vremenski period za izvedbu ugovora od strane niceshops GmbH,
 • Pružanje digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom nosaču podataka (npr. preuzimanja, e-knjige,...), ako je niceshops GmbH počelo ispunjavati ugovor prije isteka roka za povlačenje prema § 11. FAGG (tj. digitalni sadržaj je spreman). Međutim, pravo na odustajanje prestaje samo u onim slučajevima u kojima ste dužni izvršiti plaćanje prema ugovoru, u kojem ste također
  • izričito pristali na početak ispunjenja ugovora prije isteka roka za opoziv, ili
  • potvrdili da ste svjesni da ćete izgubiti pravo na odustajanje zbog preranog početka izvršenja ugovora, i
  • niceshops GmbH vam je dostavio kopiju ili potvrdu u skladu s odjeljkom 5 (2) ili odjeljkom 7 (3) FAGG.

Nadalje, potrošač nema pravo odustati od ugovora u slučaju ugovora o hitnom popravku ili održavanju, ako je potrošač izričito zatražio posjet trgovca radi obavljanja ovog posla. Ako tijekom takvog posjeta trgovac pruža druge usluge koje potrošač nije izričito zatražio ili isporučuje robu koja nije nužno potrebna kao rezervni dijelovi za održavanje ili popravak, potrošač ima pravo odustati od ugovora u odnosu na te druge usluge ili robu.

Posljedice opoziva

Ukoliko kupac otkaže ovaj ugovor, izvršitelj naloga je dužan vratiti sve uplate primljene od kupca, uključujući troškove isporuke (s izuzećem dodatnih troškova koji su nastali ukoliko kupac koristi drugu vrstu isporuke od one najpovoljnije standardne isporuke koju nudi izvršitelj naloga), bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od datuma kada je izvršitelj naloga primio Vašu obavijest o otkazivanju ovog ugovora. Za povrat novca izvršitelj naloga koristi istu vrstu plaćanja koju je kupac koristio za ovu transakciju, osim ako s kupcem nije izričito dogovoreno nešto drugo; ni u kojem slučaju kupcu neće biti naplaćene naknade za povrat novca. Izvršitelj naloga može uskratiti povrat novca do povratka robe ili do primitka dokaza da je roba poslana natrag, ovisno što nastupa ranije.

Ukoliko je gubitak vrijednosti robe posljedica činjenice da je roba korištena na način koji nije potreban za provjeru kvalitete, kupac je odgovoran za taj gubitak vrijednosti.

Kupac mora bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije unutar 14 dana od dana kada je obavijestio izvršitelja naloga o otkazivanju ovog ugovora poslati robu na:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau

E-Mail: hrvatska@pureskinfood.net
Telefon:

Rok je održan ukoliko kupac pošalje robu prije isteka roka od 14 dana.

Povrat robe iz sljedećih zemalja je besplatan:

Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Njemačka, Danska, Estonija, Španjolska, Finska, Francuska, Velika Britanija, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Švedska, Slovenija, Slovačka

Povrat robe iz država koje nisu gore navedene kupac mora platiti sam.

To je zbog poslovnih, pravnih i logističkih razloga i bez ikakve namjere diskriminacije.

Detaljne informacije na temu povrata robe možete pronaći ovdje: https://www.pureskinfood.hr/info/povrat-posiljke

Kraj informacija o pravu na opoziv

Dospijeće i pravo zadržavanja vlasništva

Potraživanja izvršitelja naloga dospijevaju kada se izda račun, a najranije pri primitku robe. Ukoliko se potraživanja ne plate u roku od četrnaest dana, izvršitelj naloga će potraživati 4% godišnje zakonskih zateznih kamata od datuma dospijeća. Ukoliko je kupac poduzeće, iznos zateznih kamata temelji se na § 456 UGB (Zakona o poduzećima).

Sva roba koju isporuči izvršitelj naloga ostaje u njegovom vlasništvu do trenutka potpune isplate. Ustupanje robe od strane kupca trećoj strani, prije nego što je u cijelosti plaćena, zahtijeva prethodni pristanak izvršitelja naloga.

Ukoliko kupac nije preuzeo robu kako je dogovoreno (nepravovremeno preuzimanje), izvršitelj naloga ima pravo uskladištiti robu, za što se može naplatiti naknada za skladištenje od 0,1% bruto iznosa računa za svaku kalendarsku godinu (ili njezin dio) ili deponirati robu na sudu na trošak i rizik kupca.

Cijene

Sve cijene proizvoda su krajnje cijene; sadrže zakonski porez na dodanu vrijednost(PDV).

U slučaju sumnje, porez na dodanu vrijednost još nije uključen. Primjenjuju se svaki put iznosi navedeni u trenutku narudžbe.

Plaćanje se vrši prijenosom na račun koji je naveo izvršitelj naloga. Hoće li se plaćanje odvijati mjesečno (trajna obveza) ili jednom (ciljna obveza) ovisi o dogovoru između dobavljača i kupca.

Uvjeti plaćanja

niceshops GmbH prihvaća načine plaćanja navedene u online trgovini.

Jamstvo

Ukoliko nije drugačije određeno, primjenjuju se opće zakonske odredbe.

Jamstvo je isključeno u slučaju nedostataka koje je prouzročio kupac. To je osobito slučaj s nepravilnim rukovanjem, pogrešnim korištenjem ili neovlaštenim pokušajima popravka.

Ukoliko je roba isporučena s očiglednom štetom nastalom tijekom transporta, kupac je dužan takvu štetu odmah prijaviti isporučitelju i odmah kontaktirati izvršitelja naloga. Propuštanje reklamacije ili uspostave kontakta nema posljedica na zakonske zahtjeve potrošača vezano uz jamstvo i služi samo kao podrška izvršitelju naloga u ostvarivanju potraživanja prema tvrtki koja dostavlja naručenu robu ili prema osiguravajućem društvu.

Ukoliko postoji jamstvo proizvođača, kupac je dužan isto odmah zatražiti od proizvođača. Ako je kupac potrošač, mora ga se obavijestiti o jamstvu pismeno ili na neki drugi način koji mu je na raspolaganju (npr. e-mailom). Odgovornost tvrtke {company_name} isključena je iz jamstva proizvođača. Jamstvene obveze tvrtke niceshops GmbH nisu ograničene garancijama proizvođača.

Izvršitelj naloga ne jamči da su fotografije objavljene u web-trgovini istovjetne stvarno isporučenoj robi.

Isključenje od odgovornosti

Zahtjevi kupca za naknadu štete prema tvrtki niceshops GmbH isključeni su ukoliko tvrtka niceshops GmbH ili njezin zastupnik odnosno zastupnički agent nisu djelovali s namjerom ili grubim nemarom.

Iznos odgovornosti ograničen je na štete koja se obično mogu predvidjeti kod zaključivanja ugovora.

Izvršitelj naloga ne odgovara tvrtkama za izgubljenu dobit.

Jamstvo ostaje netaknuto kod oštećenja uslijed povrede života, tijela i zdravlja, zbog nemarne ili namjerne povrede bitnih ugovornih obveza ili prema Zakonu o jamstvu proizvoda.

Izvršitelj naloga nije odgovoran ukoliko ne može ispuniti svoje obveze iz ugovornog odnosa zbog okolnosti za koje on ili zastupnički agent nisu odgovorni. To se, između ostalog, odnosi na nedostupnost energije ili telekomunikacijskih usluga, kao i zbog više sile.

Zaštita podataka

Odredbe o zaštiti podataka sadržane su u Izjavi o zaštiti podataka.

Izvršitelj naloga skreće pozornost na činjenicu da se podaci kupca mogu obrađivati u reklamne svrhe na temelju opravdanih interesa (članak 6. stavak 1. lit. f GDPR). Kupac se može usprotiviti ovom obliku obrade podataka u bilo kojem trenutku (članak 21. stavak 2. GDPR).

Promjene Općih uvjeta poslovanja / Zadržavanje prava na izmjene

Imamo pravo jednostrano promijeniti ove Opće uvjete ukoliko je to potrebno zbog naknadno nastalih ekvivalentnih smetnji ili zbog usklađivanja promijenjenih zakonskih ili tehničkih okvirnih uvjeta. O sadržaju promijenjene odredbe obavijestit ćemo kupca slanjem obavijesti na posljednju poznatu e-mail adresu kupca. Promjena će postati dio ugovora ukoliko nam kupac unutra šest tjedana od primitka obavijesti o promjeni nije prigovorio u pisanom obliku. Takva naknadna promjena ne može stvoriti nikakav nedostatak za kupca.

Ugovorni jezik

Jezik koji je na raspolaganju za zaključivanje ugovora je njemački jezik.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Na ugovorni odnos primjenjuje se austrijsko pravo. Međutim, izbor ovog prava ne smije dovesti do toga da potrošač bude lišen zaštite koja mu se daje prema obveznim propisima države u kojoj boravi (usp. članak 6. stavak 2. Rom I-VO). Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe (Zakon o prodaji UN-a) kao i referentni standardi isključeni su.

Isključivo mjesto nadležnosti je Graz. Ukoliko je kupac potrošač i ima prebivalište ili boravište ili je zaposlen unutar zemlje, protiv kupca se može podnijeti tužba samo pred onim sudovima u čijem se okrugu nalazi njegovo prebivalište, boravište ili mjesto zaposlenja.

Arbitraža i online-rješavanje sporova

U slučaju spora postoji mogućnost sudjelovanja u arbitražnom postupku Internet Ombudsmanna: https://ombudsmann.at/

Ako imate problema, možete podnijeti pritužbu putem ove platforme i dati je na obradu od strane neovisnog tijela za rješavanje sporova: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Naša e-mail adresa: hrvatska@pureskinfood.net

Proširena odgovornost proizvođača

Jedinstveni identifikacijski broj (UIN) niceshops GmbH za pakiranja u Francuskoj je: FR223591_01OTUG

 • Pakiranja: FR223591_01OTUG
 • Baterije i akumulatori: FR041746_06M6YT
 • Električna i elektronička oprema: FR041737_05JK8X