OUP

Opći uvjeti poslovanja (OUP)

1. Valjanost općih uvjeta poslovanja

Opći uvjeti poslovanja (dalje nazvani OUP) vrijede za sve ugovore koji su zaključeni između niceshops GmbH i potrošača putem naše Internet trgovine.

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao na tržištu, u svrhe koje nisu namijenjene njegovom zanimanju niti njegovoj poslovnoj aktivnosti ili poduzetničkoj djelatnosti. 

2.  Priznavanje UOP

Kupac prihvaća ove UOP-e i izjavljuje da je s njima suglasan, čim učini narudžbu.   

3. Klauzula o odbijanju 

Ne priznaje se uključivanje općih poslovnih uvjeta ili ugovornih uvjeta koji odstupaju od ovih UOP-a od strane kupaca, osim, ukoliko su izrijekom priznati od niceshops GmbH. 

4. Sklapanje ugovora

1. Nastup niceshops GmbH na internetu na web stranici www.pureskinfood.hr
Predstavljanje proizvoda putem naše Internet trgovine nije pravno obvezujuća ponuda. Pri tome se radi o pozivu kupcu da sam da ponudu. U pravnom smislu kupac izvršenjem narudžbe daje ponudu. Potvrda o primitku vaše narudžbe šalje se istodobno s potvrdom narudžbe na Vašu e-mail adresu neposredno nakon slanja narudžbe. S tom potvrdom o narudžbi koju ste zaprimili putem e-maila došlo je i do sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 

2. Postupak narudžbe
Pri pregledu asortimana online-trgovine www.pureskinfood.hr kupac može pritiskom na gumb „u košaricu“ odabrati željenu robu. Odabrana roba se za vrijeme posjete kupca na web stranici www.pureskinfood.hr pohranjuje u košarici. Pritiskom na gumb „Blagajna“ nastavlja se postupak narudžbe robe koja se nalazi u košarici. Na narednoj stranici se od kupca traži da se prijavi na online trgovinu, ukoliko već od prije posjeduje račun ili da se registrira kao novi korisnik. Dalje kupac odabire mjesto isporuke i način plaćanja i upisuje podatke koji su potrebni za provedbu postupka plaćanja. Kod odabira vanjskih servisa za plaćanje, kao što je to npr. PayPal, kupca se prebacuje na eksternu web stranicu dotičnog servisa za plaćanje. Prije predaje narudžbe relevantni se podaci za narudžbu prikazuju u „Pregledu narudžbe“. Kupcu je stavljeno na volju da još jednom u pregledu narudžbe pregleda svoje podatke i prema potrebi izvrši korekciju prije nego što pritiskom na gumb „Slanje & plaćanje“ svoju narudžbu pošalje  niceshops GmbH. Pritiskom na gumb „Slanje & plaćanje“ kupac daje obvezujuću kupovnu ponudu za odabranu robu.  

3. Potvrda narudžbe

niceshops GmbH nakon zaprimanja narudžbe na e-mail adresu koju je naveo kupac šalje obavještajnu elektronsku poštu u kojoj se potvrđuje primitak narudžbe i u kojoj je naveden sadržaj narudžbe (dalje nazvano „Potvrda narudžbe“). Potvrda narudžbe ne predstavlja prihvaćanje kupovne ponude kupca od strane niceshops GmbH. Ukoliko niceshops GmbH odbija sklopiti ugovor, odmah će o tome putem elektronske pošte izvijestiti kupca.

5. Pohranjivanje teksta ugovora 

Tekst ugovora, znači podaci kupca vezani uz postupak narudžbe, pohranjuju se od strane niceshops GmbH i kupac ih može vidjeti pod linkom „Moj konto“ à „Moja narudžba“ . Neovisno o tome niceshops GmbH šalje potvrdu narudžbe i ove OUP na e-mail adresu koju je naveo kupac.

6. Pravo na odstup / opoziv 
Primljenu robu možete bez navođenja razloga vratiti unutra 14 dana povratnom pošiljkom. 

Pravo opoziva

Sljedeća informacija o opozivu vrijedi za ugovore o robi koja se može slati paketom putem pošte. 

Pravo opoziva za robu koja je spremna za otpremu

Kao potrošač imate pravo unutar 14 dana bez navoda razloga opozvati ovaj ugovor. Rok opoziva iznosi 14 dana od dana kada ste Vi ili od Vas imenovana treća strana preuzela robu, a koja nije prijevoznik robe.

Kako bi ostvarili pravo opoziva morate nas 

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-mail: hrvatska@pureskinfood.net
Fax: (+43) 720 710740 9000

posredstvom jasne izjave (na primjer putem poslanog dopisa poštom, telefaksom ili e-mailom) obavijestiti o Vašoj namjeri o opozivu ugovora. 

Za to možete koristiti naš ogledni obrazac koji, međutim, nije propisan. Samo je potrebno obavijest o korištenju prava na opoziv, kako bi bila valjana, poslati prije isteka roka za opoziv.  

Posljedice opoziva 

Ukoliko opozovete ovaj ugovor, dužni smo vratiti sve uplate koje smo primili od Vas, uključujući i troškove isporuke (sa izuzećem dodatnih troškova koji su nastali Vašim odabirom druge vrste isporuke, kod koje se ne radi o ponuđenoj, povoljnijoj standardnoj isporuci koju smo ponudili) bez odgađanja i najkasnije unutar 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu obavijest o opozivu ovog ugovora.  Za povrat novca koristimo istu vrstu plaćanja koju ste koristili kod ove transakcije, osim, ukoliko smo sa Vama izričito dogovori neki drugi način; ni u jednom slučaju Vam za povrat nećemo zaračunavati nikakvu naknadu. Možemo uskratiti povrat novca do povrata robe ili do dokaza da je roba poslana natrag, ovisno što nastupa ranije.

Dužni ste bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije unutar 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o opozivu ugovora robu

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

poslati natrag ili istu nam predati. Rok je održan, ukoliko ste robu poslali prije isteka roka od četrnaest dana. Neposredne troškove povrata robe snosite sami. 

Ne mogu se opozvati ugovori za robu koja se proizvodi nakon narudžbe ili za koju proizvodnju je mjerodavan individualni odabir ili odredbe potrošača ili koja je jasno načinjena za osobne potrebe potrošača.

Opširne informacije na temu povratne pošiljke možete pronaći ovdje.

Pravo na opoziv ne postoji kod sljedeći ugovora: 

  1. ugovori o isporuci robe koja nije gotova proizvedena i za koju proizvodnju je mjerodavan individualni odabir ili odredba potrošača ili koja je nedvojbeno prilagođena osobnim potrebama potrošača,
  2. ugovori o isporuci roba koja se može brzo pokvariti ili čiji rok trajanja je kratak, 
  3. ugovori o isporuci zapečaćene robe koja radi zaštite zdravlja ili higijene nije pogodna za povrat, ukoliko je na isporuci odstranjen sigurnonosni pečat, 
  4. ugovori o isporuci roba, ako je roba nakon isporuke na temelju svojih svojstava nepovratno pomiješana sa drugim dobrima,
  5. ugovori o isporuci alkoholnih pića kojima je cijena utvrđena prilikom sklapanja ugovora, a koja se mogu isporučiti najranije 30 dana od sklapanja ugovora te njihova aktualna vrijednost ovisi o odstupanjima na tržištu, a na koja poduzetnik nema utjecaja, 
  6. ugovori o isporuci nositelja zvuka ili videa ili računalnom softwaru u zapečaćenom paketu, ukoliko je sigurnonosni pečat odstranjen nakon isporuke,
  7. ugovori o isporuci novina, časopisa ili ilustracija sa  izuzetkom pretplatničkih ugovora. 

Kliknite ovdje, kako bi skinuli ogledni primjerak za opoziv. 

Završetak poučavanja o opozivu 

7. Cijene

1. Sve cijene su krajnje; sadrže troškove otpreme kao i zakonski porez na dodanu vrijednost (PDV). 

2. Pogrešne cijene su isključene. Ukoliko je ispravna cijena viša, kontaktira se kupca; ugovor se sklapa samo u slučaju kada kupac želi kupiti prema stvarnoj cijeni. Ukoliko je ispravna cijena niža, obračunava se ta cijena.

8. Troškovi otpreme

1. Na navedene cijene robe zaračunavaju se još troškovi otpreme. Više o visini troškova otpreme možete saznati kod ponuda. 

Troškovi otpreme sadrže važeći porez na dodatnu vrijednost.

2. Kod plaćanja pouzećem potrebno je dodatno još platiti naknadu za pouzeće. Naknada se kupcu ne iskazuje na računu, već se ona neposredno plaća dostavljaču. 

9. Uvjeti isporuke

1. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, isporuke se vrše na adresu koju je kupac naveo. Isporučujemo i paketnim stanicama. 

2. Mogući rok isporuke direktno je naveden u košarici. Kod plaćanja unaprijed rok isporuke počinje teći dan nakon primitka uplate na bankovni račun niceshops GmbH. Kod plaćanje pouzećem ili kod kupnje na račun rok isporuke počinje dan nakon zaključivanja ugovora. U ostalim slučajevima rok isporuke počinje dan nakon primitka narudžbe. 

3.Kod oštećenja robe za vrijeme transporta, kupac je dužan prijevoznik odmah prijaviti štetu i tražiti odštetu.  

4. niceshops GmbH ne snosi odgovornost za prepreke koje mogu nastati kod isporuke putem prijevoznika ili proizvođača. Ukoliko okolnosti, za koje  niceshops GmbH nije odgovoran, onemoguće isporuku ili pridržavanje ugovorenog roka isporuke, niceshops GmbH ima pravo djelomično ili u cijelosti odstupati od ugovora. niceshops GmbH će kupca odmah o tome izvijestiti. U tom slučaju isključena su potraživanja za nadoknadu štete. O postojećim ograničenjima vezano uz isporuku biti će kupac obaviješten prije početka postupka narudžbe. 

10. Dospijeće i pravo pridržaja vlasništva

1. Kupoprodajna cijena dospijeva na plaćanje najkasnije pri isporuci robe. 

2. Isporučena roba do plaćanja u cijelosti ostaje vlasništvo niceshops GmbH. 

11. Uvjeti plaćanja

1. niceshops GmbH prihvaća sljedeće vrste plaćanja: plaćanje unaprijed, putem pouzeća,  putem terećenja, PayPal, kreditnom karticom (Visa, Mastercard, American Express i Diners) i doznakom. Plaćanje putem računa moguće je od 3. narudžbe. 

2. Kod plaćanja unaprijed kupac unutar 7 dana nakon zaključivanja ugovora iznos računa plaća na račun niceshops GmbH (podaci o bankovnom računu nalaze se na potvrdi narudžbe i na impresum-u). Otprema slijedi tek nakon primitka uplate.

3. Kod plaćanja putem terećenja kupac niceshops GmbH daje ovlaštenje za terećenje računa da si cijenu prema pregledniku narudžbe naplati sa bankovnog računa kupca. Kupac je zadužen da se na bankovnom računu nalazi dovoljan iznos za pokriće. Promjene bankovnog računa bez dogode potrebno je javiti niceshops GmbH. niceshops GmbH ima pravo sve troškove koji su nastali uslijed ne pridržavanje gornje obveze naplatiti od kupca. 

4. Kod plaćanja putem pouzeća kupac direktno isporučitelju plaća naknadu za pouzeće. Visina naknade za pouzeće ovisi o državi u koju se isporučuje. O troškovima biti ćete obaviješteni prije zaključivanja narudžbe. 

5. Kod plaćanja putem kreditne kartice se Vaša kreditna kartica tereti tek nakon zaključivanja narudžbe. 

6. Paypal - Plaćate iznos računa putem PayPal-a, tj. servisa elektroničkog plaćanja. Na PayPal-u morate biti registrirani, odnosno, morate otvoriti korisnički račun.  Nakon legitimacije možete sa dobivenim podacima o prijavi kod nas potvrditi uplatu. Dodatne informacije dobit ćete za vrijeme samog procesa narudžbe. 

7. Nakon 3. treće narudžbe naši kupci mogu kupovati i putem računa. 

8. Trenutno plaćanje   - Terećenje Vašeg računa u visini kupoprodajne cijene slijedi nakon zaključivanja narudžbe. 

9. Vrijede zakonske zatezne odredbe. Troškovi opomene mogu se naplatiti nakon druge opomene. 

12. Jamstvo

1. Ukoliko nije drugačije određeno, vrijede  opći zakonski propisi. 

2. Jamstvo ne vrijedi za nedostatke koje je prouzrokovao kupac. Naročito kod nestručnog rukovanja, pogrešnog korištenja i ne odobrenih pokušaja popravka.  

3. U slučaju isporuke rabljene robe jamstveni rok iznosi godinu dana.

4.Skraćeni rok zastare ne vrijedi za zahtjeve za nadoknadu štete kupca na temelju ozljeda života, tijela, zdravlja kao i za ostale štete koje se temelje na gruboj povredi obveze niceshops GmbH ili na temelju namjerne ili grube povrede obveze zakonskog zastupnika ili zastupničkog agenta niceshops GmbH. Skraćeni rok zastare nadalje ne vrijedi za zahtjeve za nadoknadu štete na temelju nemarnog ili namjernog kršenja značajnih ugovornih obveza. Značajne ugovorne obveze su obveze čije ispunjenje uopće omogućuje propisno provođenje ugovora i na čije se pridržavanje kupac redovito može pouzdati. 

5. Ukoliko isporučeni artikli imaju očigledne pogreške u materijalu ili pogreške nastale kod proizvodnje (također i štete nastale uslijed transporta), molimo naručitelja da nas odmah o tome izvijesti. 

6. Ukoliko postoji jamstvo za proizvodnju, kupac je dužan isto odmah neposredno zatražiti  od proizvođača. Jamstvo niceshops GmbH iz garancije je isključeno. 

13. Isključenje od odgovornosti

1. Zahtjevi o nadoknadi štete kupca prema niceshops GmbH su isključeni, ukoliko niceshops GmbH ili njen zastupnik odnosno zastupnički agent nisu djelovali s namjerom ili grubo nemarno. 

2. Jamstvo ostaje netaknuto kod oštećenja uslijed povreda života, tijela i zdravlja, zbog nemarne ili namjerne povrede bitnih ugovornih obveza ili ukoliko se prema zakonu o jamstvu proizvoda ili zbog pogreške pri sklapanju ugovora ili ostalih povreda obveza ili protuzakonitih zahtjeva za materijalnu štetu prisilno traži jamstvo. Bitne ugovorne obveze su obveze koje uopće omogućuju pravilnu provedbu ugovora te se kupac može osloniti na njegovo redovito pridržavanje. 

14. Ovlaštenje za prijeboj, pravo zadržavanja 

1. Kupac nije ovlašten prebiti naša potraživanja, osima ukoliko su prijebojna potraživanja kupca pravomoćna ili pravno nedvojbena. Kupac je ovlašten za prijeboj naših potraživanja, ukoliko se reklamacija ili protuzahtjev odnose na isti kupoprodajni ugovor.  

2. Kupac ima pravo zadržavanja samo, ukoliko se njegovo potraživanje temelji na istom kupoprodajnom ugovoru.  

15. Zaštita podataka

Bestimmungen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung enthalten.

16. Promjena općih poslovnih uvjeta / ograničenje  na promjenu

Ovlašteni smo jednostrano promijeniti ove opće poslovne uvjete, ukoliko je to potrebno za odstranjivanja naknadno nastalih ekvivalentnih smetnji ili za usklađenje promijenjenih zakonskih ili tehničkih okvirnih uvjeta. Slanjem obavijesti na posljednju navedenu e-mail adresu kupca, obavijestiti ćemo kupca  o sadržaju promijenjene odredbe. Promjena postaje sastavni dio ugovora, ukoliko nam kupac unutra šest tjedana od primitka obavijesti o promjeni nije prigovorio u pisanom obliku. 

17. Salvatoriska klauzula  

Ukoliko jedna od odredaba ovih općih poslovnih uvjeta prestaje važiti, ostale odredbe i dalje ostaju na snazi. 

18. Ugovorni jezik
Jezik koji stoji na raspolaganju za zaključivanje ugovora je njemački. 

Temelji se na oglednim OUP od VON ZANTHIER & SCHULZ